3.kimmo solo_Radu Nichie.jpg

KIMMO POHJONEN

Kimmo Pohjonen on yksi niistä harvoista artisteista, joka on onnistunut sävellyksillään ja omaperäisillä projekteillaan luomaan oman genren. Pohjosen tapaa soittaa ja tuottaa uutta ääntä harmonikastaan voidaan pitää maailmanlaajuisestikin hyvin poikkeuksellisena.

Pohjonen on esiintynyt säännöllisesti viimeiset 25 vuotta omilla projekteillaan ympäri maailmaa merkittävillä maailmanmusiikin, jazz musiikin , elektronisen ja taidemusiikin festivaaleilla.  

Superwood festivaalilla ensimmäistä kertaa esitettävän uuden soolon materiaali tuo harmonikan äänikuvaa yhä elektonisemmaksi. 

Kimmo Pohjonen; harmonikka, elektoniikka,laulu

Tuomas Norvio; ääni-ja videosuunnittelu 

Kimmo Pohjonen is one of the few artists who has managed to create his own genre through his composing and unique projects. His way of using his instrument and drawing new sounds from his accordion can be regarded very exceptional, even in international standards.

Pohjonen has been performing regularly with his projects around the world, at ethnic, jazz, electro and art music festivals.

At Superwood Festival the accordion sound scape will be leaning even more towards electronic music, with new solo material that will be heard for the first time.